”En smakstart – Röda Guldet Region” ger sig ut i byarna

Ab Företagshuset Dynamos projekt ”En smakstart – Röda Guldet Region” ger sig ut i byarna för att diskutera idéer och hitta entreprenörer/företagare intresserade av att skapa aktiviteter, upplevelser eller event med inriktning på besöksnäringen. Projektet samlar in alla idéer för att skapa en framtida handlingsplan med åtgärder med en målsättning att skapa arbetsplatser/sysselsättning inom besöksnäringen. Kartläggningen ute i byarna ger en grund för att samla intresserade till gemensamma diskussioner, utvecklingsprocesser och samarbete för att optimera nyttan inom näringen. Genom egen lokal aktivitet finns det möjligheter att påverka och skapa verksamheter i regionen och det är av betydelse att lokal befolkningen möter upp till diskussion. Projektledaren Sven Jerkku i samarbete konsult Raymond Wesander håller i trådarna för informations och diskussionstillfällena. Under träffarna vill man att alla som har intresse eller förslag på åtgärder som är till fördel för turism/besöksnäringen möter upp. I mån av möjlighet och intresse kan även olika stödformer för företagsetableringar och stödformer diskuteras.

Klicka på bilagan för att se när projektet besöker din by!

Senast ändrad: 
22.09.2017 - 10:11