Starta eget

Starta Eget

Du har en idé, tanke, förslag och det surrar runt i Ditt huvud gällande allt som kan krävas för att starta ett eget företag! Vad krävs? Du undrar över pengar, marknad, kunder, byråkrati etc det mesta är frågor och svaren söks. I Din tankeprocess märker Du att kunskap saknas och Din kännedom om att starta eget är otillräcklig!? 

Är du ”vilse i tankarna” så skall Du ta kontakt med oss! Vi kan handleda Dig, vara lots i att komma framåt och coacha Dig i verksamheten. Vill Du ha en kontinuerlig hjälp/diskussion så kan Du anlita oss eller så söker vi en bra mentor åt Dig!

Du kan alltid ta kontakt med oss – alla frågor är möjliga och välkomna!

Genom Ditt eget företagande kan du få bestämma över Din framtid, se något växa fram skapat av Dig, Dina tankar och arbete som ger Dig en personlig tillfredsställelse. 

 

Hos oss får du hjälp med:

  • Värdering av din idé.
  • Information om företagande.
  • Affärsplaner/kalkyler.
  • Stödansökningar/ekonomisk rådgivning.
  • Marknads- och kundkännedom.
  • Hjälp med avtal, kontrakt, utredningar och myndighetskrav.
  • Verksamhetspunkter, lokaler, etc.

Du har frågorna och Du kan fråga oss så försöker vi lösa dina utmaningar och frågeställningar!

Andra nyttiga länkar:

Netsmart är en portal som har tagits fram för att stöda företagaren på den digitala resan. Att ta steget ut på webben känns för en del helt naturligt, medan det för andra kan kännas som ett stort kliv.

På dessa sidor kan du läsa mer om olika möjligheter för att synas på webben, öka försäljningen eller annars bara underlätta vardagen för dig som företagare.